Inentingen|

Inentingen, laat je goed informeren

Zolang de mensheid bestaat hebben we te maken met ziektes die ongemak, ernstig lijden en dood met zich kunnen meebrengen. Daarom is het logisch dat we pogingen doen om het lijden te verzachten, te genezen en ernstige gevolgen van ziekten te vermijden.
Elke nieuwe generatie zoekt weer nieuwe wegen en middelen en meent telkens weer het definitieve en betere antwoord te hebben gevonden. Niets is minder waar. Elk tijdperk kent zijn eigen ziekten en plagen. Mogen in onze tijd een aantal infectieziekten dan inderdaad zijn uitgeroeid of tenminste de complicaties ervan zijn verminderd, andere ziekten, vooral chronische, komen ervoor in de plaats. Denk bv. maar aan hart- en vaatziekten, kanker en AIDS.

Het is daarom ook wijs om de recente triomftocht van vaccins met enige relativering te bekijken. Halen we niet het paard van Troje binnen? Het lijkt allemaal prachtig maar pas na enige tijd komen we achter de nadelen. Zo is het met antibiotica gegaan en zo zal het ook met vaccins gaan. Veel van wat bereikt is op het terrein van terugdringen van ziekten komt grotendeels op conto van betere hygiëne, voeding en in het algemeen de welvaart.

Van ziektes kennen we, door een vaak eeuwenlange omgang ermee, langzamerhand alle complicaties. Bij vaccins zijn we aangewezen op, vaak slecht en onvoldoende, onderzoek van de laatste tientallen jaren. Onderzoek naar bijwerkingen van vaccins is niet populair, de farmaceutische industrie is er uiteraard niet in geïnteresseerd en onderzoekers wagen hun carrière met het brengen van een niet welkome boodschap. Van de feitelijke bijwerkingen van vaccins wordt maar een fractie gerapporteerd, laat staan erkend.

Moeilijke keuze
Voor ouders blijft het een moeilijke keuze, wanneer en welke vaccins? Volg nooit blindelings andermans advies, bij twijfel is het verstandig om een definitieve keuze uit te stellen. De enige mogelijkheid is informatie inwinnen om daarna een individuele beslissing te kunnen nemen.
Niemand kan beweren dat het vaststaat dat de ziekte meer complicaties geeft dan het vaccin. Bovendien telt altijd nog dat wat voor het ene kind misschien onschadelijk kan zijn, voor een ander kind vergif kan betekenen.

Let op
Deze tekst is niet bedoeld als individueel medisch advies. Een afweging van alle factoren die leiden tot een individuele beslissing rond vaccinaties blijft de verantwoordelijkheid van de ouders. Middels deze pagina wil ik mensen aansporen tot inwinnen van informatie om daarna een eigen weloverwogen keuze te kunnen maken ten aanzien van inentingprogramma's.

Neem de tijd en schrik niet terug om lange, soms ingewikkelde artikelen te lezen; het gaat om de gezondheid van jezelf of je kind!

Via het keuzemenu kunt u kiezen uit de volgende artikelen:
    -  Baarmoederhalskanker en maagdenprik, laat je goed informeren.
    -  Jaarlijkse griepprik, effectiviteit op korte en lange termijn nihil.
    -  Mexicaansegriep, een kunstmatig gecreëerde vacin(atie) tsunami voor winstbejag.
    -  Productie vaccins en adjuvanten - feiten en vragen over de veiligheid.
    -  Onverhoopt een griepje?
    -  Vaccinatie kinderen - autisme en sterfgevallen!