Informatieve sites
Gezondheid.be ABC Gezondheid Tinus Smits Gezondheidsnet NVKP
 
Pillie Willie Fonds voor het hart The Optimist Healtwatch Medisch Dossier

Klik op een van de afbeeldingen om de betreffende informatie te zien.
 

Gezondheid.be is de grootste website van België met kwalitatieve en nuttige informatie rond gezondheid voor niet- professionelen.

Op deze website zijn leuke rubrieken te vinden. De informatie is eenvoudige en heldere geschreven. De site richt zich in hoofdzaak tot niet-professionelen, particulieren dus die informatie over gezondheid in de ruimste zin van het woord zoeken. Elke week worden recente en interessante ontwikkelingen in de gezondheidssector gemeld. De dossiers zijn ondergebracht in rubrieken.

De site wordt permanent door een team van mensen bijgewerkt. Ze proberen hierin duidelijke, up-to-date en wetenschappelijk correcte informatie rond ziekte en gezondheid te brengen. Daarnaast wordt een beroep gedaan op externe specialisten voor de specifieke dossiers. De content voor onze site wordt voornamelijk geleverd door medici en free-lance journalisten.

Link naar de website: Gezondheid.be

ABC Gezondheid is een onafhankelijke site die informatie geeft aan mensen die hun kwaliteit van leven willen verbeteren of behouden, door bewuster om te gaan met hun gezondheid.

De inhoud van de site wordt verzorgd door een team van internationale wetenschappers en wetenschapsjournalisten. ABC Gezondheid voorziet in uitgebreide achtergrondinformatie. Naast een beknopte beschrijving over de meest voorkomende ongemakken, vind je ook informatie over voorschriftvrije producten en voedingssupplementen verkrijgbaar bij uw vertrouwde apotheek.

Link naar de website: ABC Gezondheid

Tinus Smits Homeopathie en vaccinatie site van Tinus Smits, arts.

Inenting van kinderen en volwassenen kunnen een heel scala van acute en chronische klachten geven, het zogenaamde Post-Vaccinaal Syndroom. De vaccinaties geven een ziektebeeld bestaande uit een groot aantal symptomen.

De website beschrijft een groot aantal risico ziekten en de negatieve gevolgen en bijwerkingen van vaccins die vanuit het reguliere medische circuit worden ingezet. Zijn doel is de risico's van vaccineren aan een breder publiek kenbaar te maken en kennis omtrent alternatieven aan te bieden. Er wordt ingegaan op kinderziektes zoals difterie, kinkhoest, tetanus, polio, HIB, bof, mazelen, rode hond, hepatitis B, hersenvliesontsteking enzovoorts. Er wordt ingegaan op tropenziektes zoals hepatitis A, hepatitis B, buiktyfus, gele koorts, cholera, malariaprotocol. Ook de jaarlijks terugkerende griep en de risico's van griepvaccinaties worden besproken.

Link naar de website: Tinus Smits

Gezondheidsnet - website met interessante onderwerpen over gezondheid.

Op deze website vind je luchtige interessante alledaagse thema's over ons geestelijke welbevingen, medische vraagstukken, uiterlijke verzorging, gezonde voeding en beweging.

Link naar de website: Gezondheidsnet

NVKP Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken, laat je informeren over vaccinatie.

De vereniging is opgericht door een groep mensen die ervaring hebben opgedaan met negatieve gevolgen van vaccineren. Deze ervaring is opgebouwd vanuit hun beroep, alsook vanuit eigen ondervindingen als ouder. Hierbij bleek dat er weinig gehoor was vanuit het reguliere medische circuit op al hun vragen. Dit mondde uit in de behoefte meer te willen weten over de risico's van vaccineren om deze kennis aan een breder publiek kenbaar te maken. Om hieraan te voldoen is de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken opgericht in augustus 1994. De vereniging staat los van welke levensbeschouwelijke richting dan ook en staat open voor iedereen met vragen en problemen rond vaccinaties bij kinderen.

Elk tijdperk kent zijn eigen ziekten en plagen. Mogen in onze tijd een aantal infectieziekten dan inderdaad zijn uitgeroeid of tenminste de complicaties ervan zijn verminderd, andere ziekten, vooral chronische, komen ervoor in de plaats. Denk b.v. maar aan hart- en vaatziekten, kanker en AIDS.
Het is daarom ook wijs om de recente triomftocht van vaccins met enige relativering te bekijken. Halen we niet het paard van Troje binnen? Het lijkt allemaal prachtig maar pas na enige tijd komen we achter de nadelen. Zo is het met antibiotica gegaan en zo zal het ook met vaccins gaan.
Van de feitelijke bijwerkingen van vaccins wordt maar een fractie gerapporteerd, laat staan erkend. Onderzoek naar bijwerkingen van vaccins is niet populair, de farmaceutische industrie is erin uiteraard niet geïnteresseerd en onderzoekers wagen hun carrière met het brengen van een niet welkome boodschap.

Link naar de website: Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken

Pillie Willie Orthomoleculair informatiecentrum

De informatie op deze website helpt patiënten bij een zoektocht naar een verloren gezondheid en vormt een leidraad naar een lang en gezond leven. Alle artikelen en behandelingsprotocollen zijn volgens het zelfzorg principe geschreven. Bij zelfzorg is niet de arts of specialist maar de patiënt verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van de behandeling. Ook hier wordt geadviseerd om bij gezondheidsklachten eerst een arts te raadplegen. Een juiste diagnose is ook bij een zelfzorgtraject van onschatbare waarde.

De behandelingsprotocollen op deze website zijn ontwikkeld op basis van orthomoleculaire principes. Orthomoleculaire geneeskunde kan altijd worden toegepast als aanvulling op de reguliere geneeskunde, mits uitgevoerd door artsen en specialisten. Daarom wordt orthomoleculaire geneeskunde ook vaak "complementaire geneeskunde" genoemd.

Link naar de website: Pillie Willie

Fonds voor het Hart

Iedereen met een hart- of vaatziekte of een verhoogd risico daarop is gebaat bij een goede totaalzorg waarin naast de reguliere medische zorg ruimte is voor aanvullende behandelmethoden. Fonds voor het Hart wil een bijdrage leveren aan het terugdringen van (de gevolgen van) hart- en vaatziekten in Nederland door te zorgen voor meer kennis en een goede toegankelijkheid van aanvullende behandelmethoden voor de behandeling en preventie van hart- en vaatziekten.

Link naar de website: Fonds voor het Hart

The Optimist

Op deze website leest u dagelijks nieuws uit gerenommeerde bronnen van over de gehele wereld. Speciaal geselecteerd voor u, leuke artikelen over samenleving, gezondheid, economie en zingeving. De Intelligente Optimist is een onafhankelijke internationale media platform gericht op oplossingen, mogelijkheden en inspiratie.

Ze presenteren optimisme als de meest effectieve, efficiënte en door wetenschappelijk onderzoek bevestigd strategie om de innovatie en creativiteit die nodig zijn om de problemen op te lossen en te voldoen aan de uitdagingen die de mensen en de maatschappij zijn gezicht rijden.

Link naar de website: The Optimist

Heathwatch

We leven in een moderne wereld waarin de planten, dieren en ook wij mensen worden blootgesteld aan veel onnatuurlijke stoffen. Denk daarbij aan voedsel met conserveermiddelen, kunstmatige zoetstoffen, smaakverbeteraars en diverse omstreden E-middelen. Denk aan hormoon disruptors - chemische stoffen - die ons fragiele hormoonsysteem ontregelen. Dit kunnen weekmakers uit plastic zijn (bisfenol A) maar ook bestrijdingsmiddelen. Vergeet het chronisch gebruik van geneesmiddelen niet. Chemische stoffen, de ene keer levensreddend en dan weer ontregelend en soms zelfs ernstig ziekmakend.
Al deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen ons lichaam chronisch ontregelen met ernstige gevolgen voor de gezondheid.

In Healthwatch vind je artikelen over financiële belangverstrengeling van de industrie, gesjoemel met zgn. wetenschappelijke bewijzen en omkoopschandalen. Winstbejag met schadelijke gevolgen voor onze gezondheid. Healthwacth wil dat de industrie eerlijke en transparante informatie verstrekt.

Link naar de website: Health Watch

Medisch Dossier

Medisch Dossier is de Nederlandse uitgave van het Britse blad What Doctors Don’t Tell You, van de gezaghebbende medisch journaliste Lynne McTaggart. Medisch Dossier verschijnt 10 keer per jaar en biedt onafhankelijke informatie voor en over uw gezondheid. Zo bent u op de hoogte van de laatste medische inzichten, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Lees Medisch Dossier en u weet wat u moet weten voor een gezonde levensstijl.

Link naar de website: Medisch Dossier