Praktijk Ger Hegger
07-04-2023

Alzheimer

Medicijnvergiftiging en Alzheimer

Wat kunnen wij doen om het risico op vroege dementie te verminderen? Het antwoord van alzheimer-specialist Christine van Broekhoven van de Universiteit Antwerpen op de vraag ‘wat kunnen wij doen om het risico te verminderen van vroeg dement worden?’ is duidelijk. ‘We zien voornamelijk vroege dementie bij zware rokers, zware alcoholisten en de vergeten groep: de mensen met multiple medicatie.’

De gemeenschappelijke noemer is hier driemaal een toxische overload, maar de relatie tussen chronische multiple medicatie en Alzheimer wordt zelden genoemd. Normaal kan het lichaam daar goed mee overweg; de medicatie – strikt genomen een voor het lichaam onbruikbare stof – wordt vlekkeloos uitgescheiden. Daar zijn natuurlijke antioxidanten voor nodig, maar bij een tekort eraan is opstapeling, acute inflammatie of het ontstaan van tumoren de enige uitweg. En chronisch medicatiegebruik leidt op lange termijn onvermijdelijk tot zulk tekort.

Meer lezen: Medicijnenvergiftiging en Alzheimer.

Voedingsstoftekorten voor de hersenen bij alzheimer

Franse onderzoekers van de Universiteit van Toulouse voerden een meta-analyse uit naar nutriëntdeficiënties in bloed en cerebrospinale vloeistof van mensen met de ziekte van Alzheimer (de Wilde, Vellas, Girault, Yavuz, & Sijben, 2017).

Een groot scala aan voedingsstoffen werd daarbij beoordeeld: vitamines, mineralen, spoorelementen, micronutriënten en vetzuren. Op basis van meer dan honderd publicaties stelden onderzoekers vast dat er sprake was van significant lagere cerebrospinale niveaus docosahexaeenzuur (DHA), choline en cholineverbindingen met vetten (bv. fosfatidylcholine), foliumzuur, vitamine B12, vitamine C en vitamine E. In bloedmonsters bleek er sprake te zijn van deficiënties in DHA, eicosapentaeenzuur (EPA), choline, fosfatidylcholine en selenium.
Een soortgelijke, eerder uitgevoerde meta-analyse liet al zien dat patiënten met de ziekte van Alzheimer lagere nutriëntwaardes hadden van vitamine A, B12, C, E en foliumzuur ten opzichte van hun cognitief gezonde leeftijdsgenoten.

Meer lezen (?), zie "Voedingsstoftekorten voor de hersenen bij alzheimer" en op deze website: "Ons voedingspatroon".

Eiwitten tekorten veroorzaken Alzheimer

De theorie dat plaques in de hersenen de ziekte van Alzheimer veroorzaken, hebben een nieuwe klap opgelopen door de ontdekking dat het meer te maken heeft met een gebrek aan eiwit. Sinds de Duitse psychiater Alois Alzheimer de plaques – een opeenhoping van eiwitfragmenten – in 1906 in de hersenen van een dementerende patiënt ontdekte, is de behandeling van alzheimer daarop gericht. Maar de plaques zijn slechts het eindresultaat van een proces waarbij de niveaus van amyloïde-bèta-eiwitten beginnen af te nemen, zeggen onderzoekers van de Universiteit van Cincinnati en het Zweedse Karolinska Instituut (feb 2023).

Volgens de nieuwe theorie veroorzaken Lewy-lichaampjes geen parkinson, maar duiden ze op een afname van oplosbaar alfa-synucleïne. De onderzoekers kijken nu naar de oorzaak van de afname van oplosbare eiwitten en vragen zich af of een toxine of virus de trigger zou kunnen zijn. Meer lezen (?), zie: Afname van oplosbaar alfa-synucleïne.

Mentaal flink baat bij slinken van multivitaminen

Een recent onderzoek bracht aan het licht dat mensen die ouder zijn dan 65, mentaal flink baat kunnen hebben bij het slikken van een multivitamine. Diegenen die tijdens de looptijd van 3 jaar een multi slikten vertoonden een 60% tragere mentale achteruitgang, wat overeenkomt met 1,8 jaar. Er werden verbeteringen waargenomen bij de globale cognitie, het episodisch geheugen en de executieve functie. Het is bekend dat deze functies bij ouderen versneld achteruit kunnen gaan. Het resultaat is opvallend, omdat eerdere studies meestal minder positief waren over het gebruik van multivitaminen. Het onderzoek was van zeer goede kwaliteit: het betreft hier een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT) met een looptijd van 3 jaar onder 2262 ouderen. Dit soort kwalitatief goede studies is zeldzaam; veel andere studies zijn van een lagere kwaliteit omdat ze bijvoorbeeld niet gerandomiseerd en gecontroleerd zijn, korter duren en/of onder een kleinere groep zijn uitgevoerd. Opvallend is dat het gebruikte supplement van het merk Centrum was, dat door veel orthomoleculaire aanhangers als inferieur wordt gezien. Mogelijk zijn de resultaten dus nog beter als er een supplement van betere kwaliteit zou zijn gebruikt. Bron: Alzheimer Association - multivitamine.

Leestips