Praktijk Ger Hegger
26-07-2020

Cholesterol

Statines zijn frequent gebruikte geneesmiddelen voor de behandeling van hypercholesterolemie.

Deze pagina is in opbouw!!

 

Meer osteoporose door gebruik van statines

“Diagnosis of osteoporosis in statin-treated patients is dose-dependent” Leutner et al. (BMJ, Ann Rheum Dis), gepubliceerd 12 september 2019 Meer lezen: High-Dose Statins - osteoporosis risk.

Statines zijn frequent gebruikte geneesmiddelen voor de behandeling van hypercholesterolemie. Door het grote aantal mensen dat statines inneemt, is onderzoek naar het gebruik van statines en het risico op osteoporose niet onbelangrijk.

De werking van statines is gebaseerd op de inhibitie van de endogene cholesterol synthese. Aangezien cholesterol hoofdzakelijk gebruikt wordt als substraat voor de productie van steroïde hormonen, kan een negatief effect van statines op de botgezondheid dus niet uitgesloten worden, vooral niet bij een hogere dosis.

In deze studie willen de onderzoekers de relatie onderzoeken tussen de dosering van verschillende statines en osteoporose door middel van een nationaal bevolkings-onderzoek in Oostenrijk, om duidelijkheid te scheppen over de controversiële rol van statines en osteoporose.

Resultaten en conclusie

De onderzoekers voerden een cross-sectioneel retrospectief onderzoek uit in de gehele Oostenrijkse populatie, gebruikmakend van een geconsolideerde databank voor administratief onderzoek. In totaal kon men zo meer dan 350.000 met statines behandelde patiënten vergelijken met de volledige niet behandelde populatie.

De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat vrouwen een hoger risico hebben op osteoporose dan mannen (OR: 5.08, 95%CI 4.98 – 5.18, p<0.01). Vergeleken met patiënten zonder medicatie, komt osteoporose significant vaker voor bij patiënten die statines innemen (OR: 3.62, 95%CI 3.55 – 3.69, p<0.01). 

Bij een subanalyse van de twee meest voorgeschreven statines werd duidelijk dat de kans op osteoporose rechtstreeks verbonden is met de gebruikte dosis van de statines - zie figuur. Bij gebruik van simvastine werd osteoporose vaker vastgesteld vanaf een dosis > 40 mg/d (OR: 1.64, 95%CI 1.31 – 2.07, p<0.01) en bij atorvastatine reeds vanaf een dosis > 10 mg/d (OR: 1.35, 95%CI 1.11 – 1.64, p<0.01). 

Tenslotte kon ook duidelijk aangetoond worden dat de kans op osteoporose steeds groter wordt naarmate een hogere dosis van statines wordt gebruikt - zie figuur (OR: uitleg zie Odd Ratio).