Praktijk Ger Hegger
25-06-2020

Griep / Vaccineren

Griep hoort bij ons mensen, vaccineren is een keuze, uw keuze, geen plicht én is op eigen verantwoordelijkheid.

"Angst is besmettelijker dan een virus. Kennis is beter dan een vaccin."

Zolang de mensheid bestaat hebben we te maken met ziektes die ongemak, ernstig lijden en dood met zich kunnen meebrengen. Daarom zoekt elke nieuwe generatie naar nieuwe wegen en middelen en meent telkens weer het definitieve en betere antwoord te hebben gevonden.

Niets blijkt minder waar! Het ziet ernaar uit dat elk tijdperk juist zijn eigen ziekten en plagen kent. Hoewel in onze tijd een aantal infectieziekten dan inderdaad mogen zijn uitgeroeid of qua impact zijn beperkt, komen andere ziekten, vooral chronische, ervoor in de plaats. Hart- en vaatziekten, allergieën, diabetes, andere auto-immuunziekten, kanker en AIDS zijn de plagen van onze tijd. Daarnaast zien we in deze tijd erg veel kinderen met ADHD en Autistische Spectrum Stoornissen.

Ziekten en plagen herinnert ons vooral aan het feit dat de mens ook een onderdeel is van de natuur. En er niet buiten of boven staat. Er zijn aanwijzingen dat leefstijl en omgevingsfactoren belangrijke risicofactoren zijn.