Praktijk Ger Hegger
06-10-2023

Consulten

Praktische informatie omtrent consulten en vergoedingen door zorgverzekeraars.

Consulttijd en prijs
Het eerste consult duurt 1¼ uur en kost 75 euro. Vervolgconsulten duren 1 uur en kosten 65 euro. Eventuele natuurproducten zijn niet bij de consultprijs inbegrepen. Voor een goed resultaat zijn 2 tot 3 behandelingen aan te raden, doch verlenging kan nodig zijn. Hoe langer de klacht bestaat of hoe meer klachten, hoe meer behandelingen er meestal nodig zijn.

Vergoedingen door zorgverzekeraars
Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging 'Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten'. Zorgverzekeraars kunnen naast de reguliere zorg ook orthomoleculair geneeskundige consulten vergoeden op basis van een aanvullende zorgpolis. U dient zelf bij uw zorgverzekeraar te informeren naar de vergoedingsmogelijkheden of kijk op de actuele lijst van LVNT.

Vanaf 1 januari 2009 geldt er een verplichte eigen risico voor bepaalde medische kosten voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Het verplichte eigen risico is wettelijk bepaald en deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Voor natuurgeneeskundige behandelingen hoeft u dit eigen risico niet te betalen. Er is geen sprake van een eigen risico of eigen bijdrage. U krijgt een maximale vergoeding voor een consult terug van de zorgverzekering. Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt betaalt u zelf.

Nota en zorgverzekeraars
Het consult en/of natuurproducten kunt u contant of via de bank betalen. Wilt u via bank of giro betalen, dan dient u het bedrag binnen 14 dagen rechtstreeks aan ons over te maken. Dus niet door uw zorgverzekeraar laten overmaken naar ons. De nota voor uw zorgverzekeraar krijgt u meteen mee. Het consult kunt u dan zelf bij uw zorgverzekeraar declareren. Betaal tijdig om administratie- cq. invorderingskosten te vermijden.

Uw privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. In geen geval worden persoonlijke gegevens aan derden verstrekt. De Europese AVG richtlijnen bied bescherming voor uw persoonlijke gegevens.

Annulering afspraak
Wij streven naar een goede service. Dit houdt ook in dat iedereen zo snel als mogelijk terecht kan voor een consult. Mocht een gemaakte afspraak niet schikken, mogelijk wil iemand anders van die tijd gebruik maken. Daarom het verzoek om bij verhindering dat ten minstens 24 uur van tevoren op werkdagen te berichten, anders zijn wij helaas genoodzaakt om het consult toch in rekening te brengen.

Waarnemingsregeling in geval van nood
Als wij niet bereikbaar zijn - ivm nascholing, 's avond, 's nacht, weekend of vakantie - en u heeft toch medische hulp nodig wat niet kan wachten tot wij weer terug zijn, dan raden wij u aan contact op te nemen met uw huisarts. Het persoonlijk inzicht van uw huisarts staat bij ons centraal. De waarneming 's avonds, 's nachts en in het weekend is geregeld door de Spoedpost - Huisartsenpost. Voor levensbedreigende situaties kunt u 112 bellen.

Overige informatie - beroepsorganisaties
Ik ben aangesloten bij de stichting RBCZ. Een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

Verder ben ik aangesloten bij het SCAG en voldoe hiermee aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), maar sta bovenal voor kwaliteit van zorg. Meer informatie vind u op de LVNT website.