Praktijk Ger Hegger
06-04-2020

Disclaimer

Lees, overdenkt en vorm een eigen mening.

Disclaimer
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van de bij u ingezette behandeling. De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts, maar is slechts een bron van algemene informatie.
Raadpleeg altijd een arts als u twijfelt aan uw gezondheid.

Inbreng van de patiënt
Deze standaard is bedoeld als richtlijn voor het handelen door de huisarts; de rol van de huisarts staat dan ook centraal. Daarbij geldt echter altijd dat factoren van de kant van de patiënt het beleid mede bepalen. Om praktische reden komt dit uitgangspunt niet telkens opnieuw in de richtlijnen aan de orde, maar wordt het hier expliciet vermeld. De huisarts stelt waar mogelijk zijn beleid vast in samenspraak met de patiënt, met inachtneming van diens specifieke omstandigheden en met erkenning van diens eigen verantwoordelijkheid, waarbij adequate voorlichting een voorwaarde is.

Afweging door de huisarts
Het persoonlijk inzicht van de huisarts is uiteraard bij alle richtlijnen een belangrijk aspect. Afweging van de relevante factoren in de concrete situatie zal beredeneerd afwijken van het hierna beschreven beleid kunnen rechtvaardigen. Dat laat onverlet dat deze standaard bedoeld is om te fungeren als maat en houvast.

Andere sites
Deze website bevat verwijzingen naar andere websites, of te wel websites van derden. Gebruikers dienen de juistheid en de meerwaarde van die websites zelf naar waarde en juistheid in te schatten. De inhoud van die websites valt buiten onze controle. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op die websites.