Praktijk Ger Hegger
06-04-2020

Homeopathie

Het lichaam en geest prikkelen met verdunningen van oerstof.

In de homeopathie worden voornamelijk homeopathische middelen uit de natuur gebruikt. De basis van het homeopathisch medicijn is de oerstof ofwel oertinctuur. De natuurlijke oerstoffen zijn onder te verdelen in planten, dieren, mineralen en ziekten. Door jarenlange ervaring is duidelijk geworden dat ons lichaam een hiërarchie hanteert. Middelen van planten en dieren worden vaak ingezet bij acute klachten, de mineralen bij dieper liggende klachten ofwel chronische klachten en de nosoden bij de zogeheten blokkades opgeworpen van eerder doorstane ziekten.

Waar deze oerstof van af wordt genomen is afhankelijk van het product. Bij planten kan dit de wortel, bloem of sap zijn, bij dieren het gif of de moedermelk en bij mineralen wordt verwrijving gebruikt. Bij ziekten, de zg. nosoden, wordt er een afname gedaan van het ziekteproduct bijvoorbeeld slijm.

In veel gevallen zal er verdunning plaatsvinden met alcohol en/of water om er een specifiek homeopathisch medicijn van te maken. De mate en de wijze van verdunning maakt het medicijn krachtiger. De alcohol tincturen worden op een heel nauwkeurige wijze verdund en geschud volgens het homeopathische principe tot homeopathische medicijnen. Ook rietsuiker kan als drager dienen en de oerstof wordt middels verwrijving tot rietsuiker korrels verwerkt. Bij een juiste toepassing zullen ze een veel sterker positief effect hebben dan de oorspronkelijke stof.

Levenskracht
Het homeopathisch middel neemt niet de symptomen weg, maar stimuleert het lichaam om op eigen kracht te herstellen zodat de systemen in ons lichaam weer optimaal gaan functioneren. Het lichaam wordt geprikkeld met de 'gedynamiseerde stof' dat ons lichaam tot zelfregulatie kan aanzetten; systemen kunnen naar behoefte tot rust worden gebracht en ook geactiveerd.

De inwerking van een homeopathisch middel kan gezien worden als een prikkel aan het energetische veld van het lichaam, wat in continue verbinding staat met het fysieke lichaam. Op haar beurt geeft het energetisch veld een prikkel aan het fysiek lichaam om een zo optimaal mogelijk conditie van het bloed, weefselvloeistoffen en organen te behouden.

Homeopathische middelen worden ook met succes ingezet om psychische klachten te doen verdwijnen en de geestelijk gezondheid en veerkracht te herstellen.