Praktijk Ger Hegger
07-04-2020

Een gezond eetpatroon

Voedsel hoort onze gezondheid te bevorderen.

Het is verrassend dat onze genen nog altijd bijna identiek zijn aan dat van de jager en plukker van 10.000 jaar geleden. We zijn niet aangepast aan onze huidige levenswijze, geraffineerd en hyper calorische voedsel, tekorten aan vitaminen en mineralen en een algemeen tekort aan lichaamsbeweging.

Eetwaar betekent niet altijd eetbaar. Voedsel hoort onze gezondheid te bevorderen. Onze lichaamscellen hebben de juiste hoeveelheid en kwaliteit aan moleculen nodig die noodzakelijk zijn voor een goede stofwisseling. Als we voedsel begrijpen, dan kunnen we zelf een bijdrage leveren aan de meeste "beschavingsziekten". Ziekten in de aard van hart- en bloedvatziekten, suikerziekten, allergieën, reuma, chronische ontstekingsziekten en situaties met veel vage klachten, buikpijn en vermoeidheid.

Een gevarieerd voedingspatroon, frequent afwisselen van smaken is hierbij het belangrijkste. We kunnen onszelf eenvoudig een gezond eetgedrag aanleren. Een simpel voorbeeld is samen ontbijten, "ontbijt een goede start". Kinderen die gewend zijn om met hun ouders aan tafel te zitten, hebben doorgaans een gezonder voedingspatroon. Het ontbijt dient na een nacht ‘vasten’ als ‘brandstof’ voor het zich snel ontwikkelende brein.

Samen eten, ook ’s ochtends, bevordert tevens de sociale vaardigheden. Wie regelmatig en meer bewust eet, heeft ook meer aandacht voor evenwicht, variatie en gezelligheid. Uit recent onderzoek blijkt dat voeding zelfs van invloed is op depressie. 

Ik heb diverse praktische suggesties voor je op deze website opgenomen. Dit kan tijdens een consult nog verder besproken worden indien dat een meerwaarde heeft.