Praktijk Ger Hegger
17-04-2020

Farmacologie

Van eerste hulp tot levensredder in nood.

Als wij ziek zijn dan is het belangrijk om een huisarts, tandarts, fysiotherapie, verloskunde, thuisverpleging en dergelijke te raadplegen. De huisarts bepaalt welke zorg je nodig hebt en kan je zo nodig doorverwijzen naar een specialist in het ziekenhuis of de kliniek. Deze "reguliere zorg" maakt regelmatig gebruik van geneesmiddelen. Een geneesmiddel - ook wel medicijn - is een chemische stof of complex van chemische stoffen met een beoogd farmacologisch, immunologisch of metabolisch effect op het lichaam. Geneesmiddelen kunnen levensreddend zijn en worden ingezet om geestelijke en lichamelijke klachten verlichten.

Het streven is om zowel lichamelijk als geestelijk gezondheid te blijven. Ons natuurlijk zelfherstellend vermogen help ons daarbij. Leef bewust en gezond, dan is de kans op ziekten en ongemakken heel klein. 

Indien geneesmiddelen nodig zijn, dan het liefst voor een korte tijd en zo min mogelijk. Geneesmiddelen kunnen een evenwicht herstellen maar ook een nieuw 'onevenwicht' creëren. Wil je iets herstellen, dan kan dat nooit mono-causaal. Dat wil zeggen dat een klacht vaak multi-factoreel en verschillen oorzaken heeft en dat je nooit met een enkele stof de aandoening kunt oplossen.

Langdurig medicijn gebruik?

Er zijn nogal wat aandoeningen waarvoor je langdurig of soms zelfs levenslang geneesmiddelen moet gebruiken. Zij kunnen een menswaardig bestaan weer mogelijk maken maar kunnen ook enorm belastend werken. Sommige geneesmiddelen hebben weinig bijwerkingen en kunnen dus ook zonder problemen lange tijd gegeven worden. Er zijn ook tal van geneesmiddelen die wel schade kunnen veroorzaken aan het lichaam.

De arts en ook een apotheker zijn alert op ongewenste wisselwerkingen bij het verstrekken van meerdere geneesmiddelen. Helaas is het aantal patiënten dat door geneesmiddelengebruik in het ziekenhuis wordt opgenomen toegenomen; in de laatste vijf jaar was er een stijging van 25%. Een stijging ondanks aanzienlijke inspanningen om dit verschijnsel juist terug te dringen. Bron: NOS 1 febr. 2017.

Het is goed om zelf ook een oogje in het zeil te houden. Blijf alert op bijwerkingen zelfs bij kort gebruik van geneesmiddelen. Voorzichtigheid is ook geboden als je zwanger wilt worden, zwanger bent of borstvoeding geeft. Lang niet alle medicijnen zijn veilig om te gebruiken. Bij medicijn gebruik door kinderen gelden vaak andere regels dan bij volwassenen.

Bijwerkingen kunnen heel vervelend zijn, maar kunnen soms voorkomen of verminderd worden. Uw huisarts zal zeker meedenken als het gaat om correct gebruik en mogelijk vermindering of zelf afbouw van uw medicijnen.