Praktijk Ger Hegger
11-11-2023

Corona-mRNA-vaccinatie en immuuntolerantie

Onbedoelde en onverwachte effecten en ernstige bijwerkingen

Ons immuunsysteem is samen met onze hersenen het meest complexe systeem van ons lichaam. Het moet correct reageren op alle mogelijke indringers, van binnen en van buiten.

Een peer reviewed studie in het wetenschappelijke tijdschrift Science Reports laat zien dat mRNA-vaccins een remmende werking op het immuunsysteem hebben. DNA-vaccins hebben dit minder en natuurlijke infectie door Sars-Cov-2 helemaal niet.

Een lichaamsvreemd eiwit, of antigeen, zoals het spike eiwit van Sars-Cov-2, roept in het menselijk lichaam een scala van immuunreacties op. De bekendste is productie van specifieke antilichamen, de immuunglobulines, afgekort Ig, eiwitten die sterk binden aan het antigeen. Daarvan is de bekendste het type “G”, afgekort IgG. IgG-antilichamen worden in het beenmerg maar ook elders gemaakt en hebben toegang tot veel plaatsen waar het lichaamsvreemde eiwit zich kan bevinden. Bijvoorbeeld in het bloed zelf, op het virusdeeltje, of aan de buitenkant van cellen die door het virus zijn geïnfecteerd. De immuunreactie die daarop volgt ruimt het virusdeeltje op, of de geïnfecteerde cel.

IgG4 en immuuntolerantie

In sommige gevallen is het goed om een immuunreactie juist te onderdrukken, bijvoorbeeld als iemand erg vaak met hetzelfde antigeen in aanraking komt. Het is bekend dat imkers, die vaak bijensteken krijgen, tolerant worden voor het bijengif. Meer in het algemeen kan chronische blootstelling aan een bepaald antigeen tolerantie opwekken. We spreken dan van immuuntolerantie.

Op moleculair niveau wordt immuuntolerantie veroorzaakt door een van de subklasses van IgG: de IgG4-subklasse. De andere drie subklasses, IgG1, 2 en 3, doen dit niet, zij wekken juist een antigeenbestrijdende immuunreactie op. De imkers uit het bovenstaande voorbeeld hebben verhoogde hoeveelheden IgG4 tegen bijengif.

mRNA-vaccins wekken IgG4 op

Het blijkt nu echter dat vaccinatie door mRNA-coronavaccins een sterke IgG4-response opwekt: 45% van de IgG’s tegen het spike-eiwit bestaat uit IgG4 (Figuur, mRNA/no INF), en 49% uit het immuunopwekkende IgG1. Bij een immuunresponse door natuurlijke infectie wordt vrijwel geen IgG4 opgewekt (Figuur, CONV). Bij een Sars-Cov-2 infectie ná vaccinatie (mRNA -> INF) worden zowel IgG4 als IgG1 verhoogd. Als infectie eerst was is de hoeveelheid IgG4 na mRNA vaccinatie minder verhoogd (INF -> mRNA). DNA-coronavaccins (Figuur Vector/No INF) hebben een minder sterk effect op IgG4. Deze studie bevestigt het patroon van eerdere studie ;die rapporteerde dat na herhaalde vaccinatie / boosters met mRNA-vaccins er meer IgG4 werd geproduceerd.

IgG4 en Sars-Cov-2 infectiegevoeligheid

Al geruime tijd is er een wetenschappelijk debat over de vraag waarom corona-gevaccineerden gevoeliger lijken voor Sars-Cov-2 herinfectie dan ongevaccineerden. Een van de verklaringen is dat personen die een natuurlijke infectie doorgemaakt hebben zich minder laten vaccineren en tegelijkertijd een betere immuunresponse hebben dan gevaccineerden. Maar de verhoogde IgG4-niveaus door mRNA-vaccinatie zouden ook een rol kunnen spelen in het onderdrukken van de immuunresponse tegen Sars-Cov-2. Het gevaar van immuuntolerantie voor het spike-eiwit is een ongehinderde Sars-CoV-2-infectie en vermeerdering.

IgG4 en kanker?

Ons immuunsysteem is zeer belangrijk bij het voorkomen van kanker. Ontspoorde cellen worden in een vroeg stadium door ons immuunsysteem herkend en opgeruimd. Hapert ons immuunsysteem, dan verhoogt dit de kans op kanker. Recente studies wijzen erop dat IgG4 een immuunonderdrukkend effect heeft, onafhankelijk van het antigeen waartegen het gericht is. Verhoogde anti-spike-IgG4-concentraties zouden dus ook zo’n algemeen immuunonderdrukkend effect kunnen hebben en groei van kanker kunnen bevorderen.

Immuunsysteem reageert vreemd op corona-mRNA-vaccins

Ons immuunsysteem is samen met onze hersenen het meest complexe systeem van ons lichaam. Het moet correct reageren op alle mogelijke indringers, van binnen en van buiten. Zo wordt bijvoorbeeld een infectie met parasitaire wormen bestreden met IgE, en de gelijktijdige activatie van mestcellen die betrokken zijn bij het doden van de parasiet. Als IgE door een andere indringer wordt getriggerd, kan dat gevaarlijke gevolgen hebben, zoals bij bepaalde allergische reacties, die gelukkig uitzonderlijk zijn. Virale infecties zoals Sars-Cov-2 worden vooral bestreden door IgA in de slijmvliezen en luchtwegen en IgG en T-cellen in het bloed en interne weefsels. De T-cel immuniteit is bij virussen de belangrijkste voor langdurige immuniteit.

Het feit dat mRNA-coronavaccins zo sterk het “verkeerde” antilichaam IgG4 induceren geeft aan dat het immuunsysteem op het verkeerde spoor wordt gezet. Waarom dat precies gebeurt – en wat nog meer – zal pas na veel onderzoek duidelijk worden – vanwege de complexiteit van ons immuunsysteem.

Het Artsen Collectief vindt dat het doorgaan met mRNA-coronavaccinaties onverantwoord is vanwege dit soort onbedoelde en onverwachte effecten, onbekendheid op langere termijn, de bekende ernstige bijwerkingen, de lage effectiviteit en de onverklaarde oversterfte.

Bron: Artsencollectief, sept 2023 - Immuuntolerantie corrona-mRNA-vaccinatie.

Meer lezen:

Gezondheidswerkers met iedere volgende coronavaccinatie vaker ziek

Een wetenschappelijke studie (sept. 2023) onder 1704 Duitse gezondheidswerkers (1) laat zien dat meer dan een derde van hen zich heeft ziekgemeld na één of meer corona-mRNA-vaccinaties. Met elke extra dosis was er een significante toename in het aandeel gezondheidszorgpersoneel dat met ziekteverlof was (P < 0,0001, vergelijking van de eerste en tweede dosis; P < 0,0001, vergelijking van de eerste en derde dosis; P < 0,0001, vergelijking van de tweede en derde dosis). Het percentage zieke gezondheidswerkers was 3.8% na de eerste dosis, 21,8% na de tweede dosis en 27,9% na de derde dosis (Figuur 1). Ook het gemiddelde aantal ziektedagen liep op. In verband hiermee gebruikten gezondheidswerkers steeds meer medicatie tegen bijwerkingen van de coronavaccins bij elke aanvullende dosis (figuur 2).

Figuur 1.  Percentage zieke gezondheidswerkers (% sick HCWs) na Covid-19-vaccinatie (‘dose of COVID-19 vaccination’) na de eerste (first dose), tweede (second dose) en derde (third dose) coronavaccinatie-injectie. Uit (1), Fig. 3A.

 

Figuur 2. Percentage gezondheidswerkers (HCWs) met post-vaccinatiemedicatie (post-vacc. medication intake) na de eerste (first dose), tweede (second dose) en derde (third dose) coronavaccinatie-injectie. Uit (1), Fig 4A.

De overheid nodigt gezondheidswerkers vanaf 2 oktober weer uit voor een corona-mRNA-vaccinatie, zonder echter informatie te geven over het risico van bijwerkingen. Deze studie laat zien dat het risico op bijwerkingen voor gezondheidswerkers met elke injectie groter wordt.

Bron: Artsencollectief, sept 2023 - Gezondheidswerkers met iedere volgende coronavaccinatie vaker ziek.

Ivermectine maakt een comeback

Hoe het mogelijk was dat ivermectine, een van de veiligste en effectiefste medicijnen ter wereld voor mensen, in 2021 veranderde tot een gevaarlijke horse dewormer is voer voor de geschiedkundigen van deze en volgende generaties.

Gelukkig lijkt het tij te keren. In de eerste plaats heeft een vertegenwoordiger van de FDA, de Amerikaanse medicijnwaakhond, voor de rechtbank toegegeven dat artsen ivermecine mogen voorschrijven tegen Covid-19. In de tweede plaats is, twee jaar na indiening, eindelijk de Peruaanse studie gepubliceerd die sterke aanwijzingen biedt voor de effectiviteit van ivermectine tegen Covid-19. Volledig artikel >.

Meer lezen (?):  Artsen collectief, okt 2023 - ‘Kwakzalverij’ blijkt toch te werken.