Praktijk Ger Hegger
31-08-2021

Vaccineren, laat je goed informeren

Vaccineren, wees kritisch, stel vragen.

Van vaccins weten we eigenlijk heel weinig. We zijn voor onze informatie afhankelijk van vaccinfabrikanten die voornamelijk onderzoek doen naar nieuwe vaccins. Van de feitelijke bijwerkingen van vaccins wordt maar een fractie gerapporteerd, laat staan erkend. Onderzoek naar bijwerkingen van vaccins is niet populair, de farmaceutische industrie is erin uiteraard niet geïnteresseerd en onderzoekers wagen hun carrière met het brengen van een niet welkome boodschap.

Medicijnen worden getest op veiligheid, vaccins niet.

Aan het testen van vaccins worden andere eisen gesteld dan aan gewone medicijnen. Dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek en farmacokinetisch onderzoek worden wel toegepast op medicijnen, maar niet op vaccins. Met farmacokinetisch onderzoek wordt gekeken wat de stoffen in het lichaam doen, waar ze naar toe gaan, hoelang ze in het lichaam blijven, of ze worden opgeslagen en of en op welke wijze en binnen hoeveel tijd ze worden uitgescheiden.
Hoe zit dit bij vaccins? Komen de stoffen die in vaccins zitten ook in de hersenen terecht (van baby’s) of niet? Die vraag kan officieel niet worden beantwoord, omdat het niet wordt onderzocht. Niemand zou dus mogen claimen dat vaccinaties veilig zijn.

Fabels of feiten.

Hoewel veel ouders de retoriek hebben gehoord dat vaccins veilig en effectief zijn en dat de wetenschap is overtuigd van de relatie tussen vaccins en autisme, realiseren weinigen zich dat Amerikaanse kinderen in de jaren zestig 3 vaccins hebben ontvangen in vergelijking met de 38 die ze vandaag ontvangen.
Of dat wanneer ouders te horen krijgen dat de kans op een bijwerking één op een miljoen is, de kans eigenlijk één op de vijftig is. Of dat in de jaren tachtig het percentage autisme één op de tienduizend kinderen was. Vandaag is het één op zesendertig.

Men heeft een onderzoek gedaan naar de prevalentie - het voorkomen - van diverse ziekten onder de Amish en Homefirst children (niet vaccinerende gemeenschappen) en wat opviel in dat onderzoek was dat astma en diabetes type-1 zelden voorkwamen in beide groepen net zoals trouwens 100 jaar geleden bij de gemiddelde bevolking.

Verrassend is ook het niet of nauwelijks voorkwamen van autisme in beide groepen. Statistisch gezien, afgemeten aan het aantal autisten onder de algemene Amerikaanse bevolking, zouden er 130 autisten moeten zijn onder de onderzochte groep Amish. Er werden er echter maar 3 gevonden, waarvan er zeker 2 gevaccineerd waren.

Interessante kandidaat.

Het onderzoek onder de Amish en Homefirst vormt nog steeds geen bewijs voor een verband tussen vaccinaties en autisme. Men zou kunnen zeggen dat ze genetisch beter beschermd zijn zoals tegenstanders thans betogen. Maar vaccinatie wordt wel een interessante kandidaat als een van de mogelijke factoren voor het ontwikkelen van autisme.

Onderzoek.

Dit onderzoek, dat veel stof heeft doen opwaaien, werd niet gebruikt voor verder onderzoek door de overheid. In plaats daarvan heeft de overheid met hulp van de farmaceutische industrie intensieve programma’s opgesteld met goed getrainde 'consultants' die van deur tot deur gingen om de mensen ervan te overtuigen dat ze hun kinderen moesten laten vaccineren. De laatste jaren wordt er onder de Amish steeds meer waardoor een belangrijke controlegroep over een aantal jaar wellicht verloren gaat.

Wordt de waarheid geweld aangedaan?

Er zijn verschillende soorten van waarheid: onder andere de feitelijke, de gerechtelijke en de politieke. Eigenlijk is er maar één die echt zou mogen tellen: de feitelijke, waarvoor er voldoende bewijzen voor handen zijn om op redelijke wijze te besluiten dat het de enige is.

Het debat over de feitelijke waarheid is echter slechts een deel van het gehele probleem. Zelfs als de feitelijke waarheid niet kan worden weerlegd, komen nog heel wat andere elementen de besluitvorming bemoeilijken. De waarheid heeft immers altijd gevolgen en daar is het veelal om te doen. Altijd worden er elementen gevonden om de waarheid af te zwakken, om aan de gevolgen te ontsnappen of deze te milderen. Lees "de feitelijke waarheid".

Meer lezen(?), zie: