Praktijk Ger Hegger
05-05-2021

Jaarlijkse griepprik

Jaarlijkse griepprik - effectiviteit nihil

Effectiviteit van griepvaccins twijfelachtig, griepprik verkleint kans op griep niet. Zoals eerder al vermeld in het Geneesmiddelenbulletin, is er in toenemende mate twijfel over de betrouwbaarheid van onderzoeken naar de effectiviteit van griepvaccins. Onderzoeken van slechte methodologische kwaliteit laten vaak vertekende resultaten zien en er bestaan grote verschillen tussen de behaalde resultaten en de informatie beschreven in de resultaten en conclusies.

Vooral in de beter opgezette onderzoeken werden een lage effectiviteit van preventieve vaccinatie aangetoond. Ook blijken de conclusies van niet door de overheid gefinancierde - en dus meestal door de industrie gesponsorde - onderzoeken vaak veel te positief.

Twijfels naar de effectiviteit naar de griepvaccins

Deze twijfels worden bevestigd in een onlangs verschenen Cochrane Review naar de effectiviteit van griepvaccins bij ouderen. Alle gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken, cohort en case-controle studies naar de effectiviteit van het vaccin ten opzichte van placebo of geen behandeling, werden geanalyseerd. Uitkomstmaten waren het vóórkomen van griep, griepachtige verschijnselen, ziekenhuisopname, het optreden van complicaties en mortaliteit. Ook onderzoeken waarin alleen de veiligheid van het vaccin werd onderzocht werden meegenomen.

In totaal konden 75 onderzoeken worden geselecteerd die aan de inclusiecriteria voldeden. Slechts één van deze onderzoeken was een gerandomiseerd gecontroleerde studie waarin de effectiviteit en veiligheid van het vaccin werd bestudeerd. In dit onderzoek leek enig effect van vaccinatie te kunnen worden aangetoond, maar het onderzoek had te weinig power om het optreden van complicaties te kunnen detecteren.
Omdat niet gerandomiseerd gecontroleerde onderzoeken vaak van mindere kwaliteit zijn en de resultaten een vertekend beeld kunnen geven, kan de juistheid van de resultaten niet worden bepaald. Met andere woorden, het beschikbare bewijs voor de werkzaamheid van griepvaccins bij ouderen is uiterst mager. Het is wachten op beter onderzoek.

Sprekende cijfers uit de praktijk

Een verzekeringsmaatschappij in Frankrijk (Loire-Atlantique) die een gratis vaccin aanbood aan haar verzekerden tussen de 60 en 70 jaar om zo geld uit te sparen moest helaas tot de conclusie komen dat onder gevaccineerden en niet gevaccineerden even vaak griep voorkwam en stopte het experiment.

Van de kinderen van zes maanden tot 4 jaar oud die eind 2009 zijn gevaccineerd, blijkt 26 procent griep te hebben gehad. Van de leeftijdsgenoten zonder prik was dat 23 procent. Ook bij oudere groepen ontlopen de percentages grieppatiënten onder gevaccineerden en niet-gevaccineerden elkaar ook nauwelijks. Meer weten: zie artikel van Maurice de Hond.

Vaccinatie met gebakken lucht en angstcampagne

Elk jaar krijgen miljoenen mensen de griepprik. Elk jaar zouden er 2000 mensen overlijden aan de griep, vooral ouderen. Viroloog prof. Huub Schellelkens liet in het tv-programma 'Zembla' weten grote twijfels te hebben over de cijfers waarmee de overheid ons grote angst aanjaagt. Hij komt op basis van gegevens van het Central Bureau voor Statistiek op 100 tot 200 doden.
Nog bedenkelijker wordt de griepcampagne nu steeds duidelijker is dat er geen enkel overtuigend bewijs is voor de effectiviteit van de griepprik. De Belgische epidemioloog Bonneux en viroloog prof. Huub Schellelkens lieten in het tv-programma 'Zembla' weten dat het nut van de griepprik nooit is aangetoond.

Winstbejag

Hoe kan het dat we door de overheid voor de gek worden gehouden? De overheid word geadviseerd door deskundigen die een innige relatie hebben met de industrie die de griepprik levert; aldus het gerenommeerde blad Geneesmiddelen bulletin nov. 2010. Propaganda voor de griepprik is vooral van belang voor de farmaceutische industrie. Het levert deze bedrijfstak wereldwijd miljarden op.

Bronnen en surftips

  • Geneesmiddelenbulletin 2009;43:53-54. Cochrane Database Syst Rev. 2010;2:CD004876.
  • "Vaccineren met gebakken lucht", Huisarts Paul van Dijk in 'de Limburger' 15 december 2010.
  • Oordeelt u zelf hoe effectief griepvaccins zijn. Engels artikel in het British Medical Journal van october 2006
    Artikel: http://www.bmj.bmjjournals.com/cgi/content/short/333/7574/912.
  • Tinus Smits - 'het postvirale syndroom': Griepvaccins niet zonder risico
  • 'Griepprik verkleint kans op griep niet'. Opiniepeiler Maurice de Hond - Onderzoek onder 5000 Nederlanders en doc.pdf en Zembla: De griepprik overbodig.
  • Dagblad Trouw - Griepprik werkt niet bij doelgroep.
  • 'Preventief vaccin onder ouderen in Frankrijk niet effectief'; artikel: Peter C., Fremont C., Caise dassurance maladie de Loire-Atlantique, Incidence de la vaccination anti-grippale sur la consommation de soins ambulatoires des personnes ges de 60 69 ans, prsente au congrs Epidmiologie et Sant, Nancy juillet 1995.