Praktijk Ger Hegger
15-09-2023

Vaccinatie kinderen

Mogelijke gevolgen van vaccinaties, denk voor jezelf en stel vragen.

Vaccineren ja of nee? Bieden ze bescherming? Zijn vaccins veilig? Maart 2010: de regering van de Verenigde Staten geeft toe dat de zogenaamde veilige vaccins vorig jaar minstens 2.699 kinderen beschadigden of doodden; na vaccinatie. Dit nieuws verschijnt op het moment dat de Japanse regering haar eigen vaccinatieprogramma heeft stopgezet nadat zes kinderen stierven na vaccins tegen meningitis (hersenvliesontsteking) en pneumokokken (longontsteking).

De omvang van de schade die door 30 verschillende vaccins werd aangericht bij baby’s en peuters werd onthuld door de US Health Department’s National Vaccine Injury Compensation Program, die juist haar cijfers voor 2010 uitgegeven heeft. Vorig jaar kreeg deze organisatie 13.797 klachten voorgelegd van families die geloofden dat een vaccin hun kind had beschadigd of gedood. De meeste gevallen worden nog onderzocht, maar 2.699 ouders hebben tot nog toe al compensatie gekregen nadat een link tussen het vaccin en de schade werd vastgesteld. Het totale bedrag van de schadevergoeding (110 miljoen dollar) spreekt voor zich.

Gedragsproblemen door vaccinatie

De gerapporteerde gevallen zouden slechts het topje van de ijsberg zijn. Veel ouders leggen de link niet tussen wat hun kind overkomt en de vaccinaties die het gekregen heeft, vooral wanneer de symptomen zich niet meteen ontwikkelen. Vaccins kunnen niet alleen op korte termijn gevaarlijke bijwerkingen hebben (hersenbeschadiging, dood), maar ook op de lange termijn (leukemie, kanker, multiple sclerose...). Geen enkel vaccin is veilig.

Een kind gezond houden is een kunst die steeds moeilijker is geworden in onze moderne maatschappij. Het bewijs voor het verband tussen vaccinaties en gedragsproblemen is vaak treffend na een zorgvuldig afgenomen anamnese (vraaggesprek). Meer lezen (?) zie: Gedragsproblemen door vaccinatie. Maar vaccinatie is zeker niet de enige oorzaak van autisme. Autisme moet veel meer gezien worden als een opeenstapeling van stressfactoren in de hersenen en vaccinatie is daar een belangrijk onderdeel van.

Vaccinatie en autisme achtige verschijnselen

Het is aangetoond dat kwik een vernietigende werking op de hersenneuronen heeft. Kwik verandert de celmembraan instructies voor de bouw van hersencel neuronen. Neuronen degenereren en er kunnen ‘autisme’-achtige klachten optreden, zoals: moeilijk kunnen spreken/communiceren, een verlaagd IQ en zelfs motorische afwijkingen, zoals moeilijk en ongecontroleerd bewegen. Terwijl kinderen die geboren werden met autisme heel erg in hun eigen wereldje kunnen opgaan, maar wel vaak heel erg intelligent zijn. De term ‘autisme’ door vaccinatie, klopt dus eigenlijk niet en zou dus eigenlijk ‘moeten’ worden omschreven als bijvoorbeeld: ‘autisme’-achtige klachten door hersenbeschadiging van vaccinaties.

Portland onderzoekers stelde vast dat kinderen die nog nooit zijn gevaccineerd, ongeveer 50 procent minder kans op het ontwikkelen van autisme en ADHD hebben en vijf maal minder kans op leerproblemen. Daarnaast werd ook het aantal kliniek bezoeken bijgehouden. Het percentage kliniekbezoeken was het hoogst onder de kinderen die de meeste vaccins hadden gekregen. Meer lezen (?) zie: Niet-gevaccineerd; minder kans op autisme en ADHD.

Neuronen beschadiging door kwik verder toegelicht

De video AUTISM: Brain Neuron Degeneration via Mercury (zie effect op 2 minuten van de film) van de Universiteit van Calgary, die duidelijk de verwoestende werking van kwik in het menselijk lichaam aantoont.

Thimerosal is een bijzonder giftig neurotoxine. Het bevat ‘ethylmercury’. In Rusland is het middel al twintig jaar verboden. Vele studies wijzen uit dat thimerosal accumuleert in de hersenen, hersenbeschadigingen veroorzaakt, waarvoor kleine kinderen extra gevoelig zijn. Alle Scandinavische landen, Oostenrijk, Japan en Groot-Brittanië hebben de stof verboden. Wanneer je thimerosal in een testschaaltje doet, sterft de levende cultuur erin.
“Ik stond perplex”, zei Verstraeten (epidoloog bij Centre of Desease Control), toen hij de cijfers zag die een verband legden tussen thimerosal en spraakstoornissen, ADHD, hyperactiviteit en autisme. Sinds 1991, toen het CDC en de FDA drie extra vaccinaties met daarin thimerosal aanraadden voor kinderen, is het aantal gevallen van autisme vervijftienvoudigd. Van 1 op 2500 kinderen naar 1 op 166 kinderen.  Meer lezen (?): Vormen van autisme en Nvkp artikel

Een staatje dat aan duidelijkheid niets te wensen over laat.. Vaccinaties betekenen absoluut niet dat er minder kindersterfte is.. Wat blijkt: de VS is het land van de meeste baby- kindervaccinaties (36 stuks vóór het 5e levensjaar), terwijl het tevens het land is met de hoogste autismegraad ÉN het land met de hoogste kindersterfte. Waar zijn we mee bezig? Dat lijkt de urgente vraag die nu nog elke jonge ouder zélf dient te beantwoorden..! Meer lezen (?): Kwik betrokkenheid bij neuronale schade en Kwik en degeneratie zenuwweefsel  en  USA, koploper in vaccinaties, autisme en kindersterfte en Effecten van kwik.

Jongens vier maal gevoeliger voor lange termijn effect van kwik dan meisjes

Autisme komt vier maal vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Het verschil tussen mannen en vrouwen qua toxiciteit van kwik wordt duidelijk verklaard door Haley (2005). Hij bewees dat de aanwezigheid van testosteron, het mannelijk hormoon, de dood van zenuwcellen sterk in de hand werkt, terwijl oestrogenen (vrouwelijke hormonen) juist een beschermend effect hebben bij dezelfde kwikbelasting. Meer lezen (?): Vaccinatieschade jongens vs. meisjes.

RIVM, kinderen tot 2 jaar kwetsbaar voor vaccinatie

Een lage infectiedruk kan tijdens rijping van het immuunsysteem bij kinderen tot 2 jaar en bij veroudering van het immuunsysteem bij ouderen het evenwicht tussen onderdelen van het immuunsysteem verstoren! Het kan leiden tot verhoging van het antistof IgE en dat kan leiden tot auto-immuunziekten. Deze tekst komt van 'Nationaal Kompas Volksgezondheid, versie 3.7' van RIVM,

Wat betekent dit? Een lage infectiedruk betekent een onderactiviteit van het afweersysteem, ofwel een verminderde immuunsysteem. Ons lichaam is dan kwetsbaar voor bacteriële- en virale infecties.
Ons lichaam zit dan absoluut niet te wachten op vaccins vol met gifstoffen en genetische gemanipuleerde vreemde stoffen. De samenstelling van vaccins kan mogelijk het evenwicht tussen onderdelen van het immuunsysteem in belangrijke mate beïnvloeden, waardoor de balans tussen het T1/T2 evenwicht verstoord kan worden. Teveel T2 met daaraan gekoppeld overproductie van IgE en kan resulteren in een verhoogde gevoeligheid voor luchtweg-, huid- en voedsel-allergieën. Ook kan dit verstoorde evenwicht in combinatie met auto-immuniteit leiden tot auto-immuunziekten.

Net gevaccineerd? Verspreidt die de ziekte niet?

Kan een niet-gevaccineerd kind een gevaccineerd kind besmetten? Waarom zou en ongevaccineerd kind een bedreiging zijn voor een gevaccineerd kind, als men er zo zeker van is dat vaccinaties effectief zijn?

Wetenschappelijke bewijs toont aan dat individuen, die gevaccineerd zijn met levende virusvaccins, zoals het BMR-vaccin (bof, mazelen en rode hond), het Rota-virus-vaccin, het waterpokken- en het griepvaccin, enkele weken, tot zelfs máánden nadien, in staat zijn gevaccineerden en ongevaccineerden te besmetten met het virus dat ze bij zich dragen..

Het is daarnaast ook mogelijk dat ontvangers van een vaccin, de betreffende ziekte mee kunnen dragen in hun keel en anderen infecteren, terwijl ze zélf geen enkel symptoom van de betreffende ziekte tonen..! Bron: Kunnen gevaccineerde de ziekte verspreiden?

Advies

Je hoeft vaccinaties niet af te wijzen maar ga er wel kritisch mee om. Ziek worden hoeft niet slecht te zijn, het afweersysteem wordt daardoor sterker en ze zijn dan beter beschermt tegen toekomstige ziekten. Kinderziektes blijken het kind te kunnen helpen in de ontwikkeling. Zij helpen het kind om het lichaam, dat het van zijn ouders 'geërfd' heeft, tot 'eigen' lichaam, een eigen 'thuis' te maken. Met iedere kinderziekte die een kind doormaakt, maakt het een deel van het lichaam meer tot het zijne. Ouders die zich bewust zijn van deze kant van ziekte, zullen in veel gevallen kunnen bevestigen dat hun kind, nadat het bijvoorbeeld de mazelen heeft overwonnen, echt een stap in zijn ontwikkeling gezet heeft.

De antroposofen zien het doormaken van kinderziekten als een essentiële stap in de ontwikkeling van een kind, mits de kinderziekte niet een te groot risico vormt. Kinderziekten helpen een kind zichzelf eigen te maken, passend te maken in de omgeving waar het woont. Door een kinderziekte gaat het kind zijn erfelijkheid verbouwen en koorts is daarbij een hulpmiddel. Meer lezen (?): Visie antroposofische artsen en Vaccineren ja of nee?

Besluit je over te gaan tot vaccinatie maar je kind is kwetsbaar, ziek, zwak of misselijk, of nog herstellende van een infectie, stel dan op zijn minst de vaccinatie uit.

Een overweging is om vaccinaties te ontstoren. Vaccinaties kunnen namelijk het evenwicht in het lichaam verstoren. Een ernstige verstoring is meestal snel zichtbaar. Een lichte verstoring is lang niet altijd merkbaar. Het is daarom interessant om vaccinatie te ontstoren met onder anderen homeopathische middelen en het immuunsysteem te ondersteunen met etherische oliën.

Wanneer een vaccinatie bijwerkingen heeft, wordt dit vaak afgedaan als een allergische reactie. Ook wordt de schuld soms geschoven op een niet goed werkend immuunsysteem. Daarbij wordt er gemakkelijk aan voorbijgegaan dat de antigenen in de vaccins op zich al toxisch zijn. Van vitamine C is aangetoond dat het een algemene anti-toxische werking heeft. Ook kan het heel goed kwik neutraliseren. Meer lezen (?): Toxines zoveel mogelijk neutraliseren! en Detox met DMSA (zwavel).

Tot slot, er zijn genoeg natuurlijke manieren om je immuunsysteem te verbeteren en jezelf tegen infectieziekten te beschermen. Denk daarbij aan gezonde en gevarieerde voeding. Dagelijks inname van vitamine C, zink en visolie is zeker het overwegen waard.